İSG Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümü Nedir?

İSG ölçümü, çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan ölçümlerdir. Bu ölçümler, işyerinde riskleri belirlemek, gerekli önlemleri almak ve çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gereklidir.

İSG Ölçümü Nasıl Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ölçümü, çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılan bir dizi ölçümdür. Bu ölçümler, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için gereklidir.

İSG Ölçümü Aşamaları:

 1. Risk Analizi: İlk adım, işyerinde hangi tehlikelerin ve risklerin mevcut olduğunu belirlemek için bir risk analizi yapmaktır. Bu analiz, işyerinde yapılan işler, kullanılan ekipmanlar ve kullanılan kimyasallar gibi faktörleri göz önünde bulundurur.
 2. Ölçüm Planı Hazırlama: Risk analizi sonucunda belirlenen tehlikelere ve risklere göre bir ölçüm planı hazırlanır. Bu plan, hangi ölçümlerin yapılacağını, hangi ölçüm cihazlarının kullanılacağını ve ölçümlerin nasıl yapılacağını belirler.
 3. Ölçümler: Ölçüm planı doğrultusunda, işyerinde gerekli ölçümler yapılır. Bu ölçümler, toz, gürültü, aydınlatma, kimyasallar ve biyolojik ajanlar gibi etkenleri kapsayabilir.
 4. Değerlendirme: Ölçüm sonuçları, ilgili standartlar ve mevzuatlar ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, işyerinde herhangi bir sağlık veya güvenlik riski olup olmadığı belirlenir.
 5. Raporlama: Ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler, bir raporda belgelenir. Bu rapor, işveren ve ilgili kamu kurumlarına sunulur.

İSG Ölçümü Kimler Tarafından Yapılır?

İSG ölçümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından yapılmalıdır. Bu laboratuvarlar, gerekli donanıma ve uzman personele sahip olmalıdır.

 

İSG Ölçümü Ne Zaman Yapılır?

İSG ölçümleri, işyerinin kuruluşunda, işyerinde yapılan değişikliklerde, iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde ve mevzuatta belirtilen sürelerde yapılmalıdır.

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İSG kişisel maruziyet ölçümleri, çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin çalışanlar üzerindeki kişisel etkilerini değerlendirmek için yapılan bir dizi ölçümdür. Bu ölçümler, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için önemlidir.

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümü Yapılan Etkenler:

 • Toz: Silika tozu, kömür tozu, asbest tozu gibi
 • Gürültü: Makine gürültüsü, inşaat gürültüsü, trafik gürültüsü gibi
 • Kimyasallar: Boya, solvent, temizlik maddeleri gibi
 • Biyolojik Ajanlar: Virüsler, bakteriler, mantarlar gibi
 • Aydınlatma: Yetersiz aydınlatma, aşırı parlama gibi
 • Ergonomi: İş istasyonu ergonomisi, manuel taşıma gibi
 • Termal Rahatlık: Sıcaklık, nem gibi

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümü Ne Zaman Yapılır?

 • İşyerinin kuruluşunda
 • İşyerinde yapılan değişikliklerde
 • İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde
 • Mevzuatta belirtilen sürelerde
 • Çalışanların maruz kaldığı etkenlerin türüne ve risk seviyesine göre

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümünün Faydaları:

 • Çalışanların maruz kaldığı etkenlerin belirlenmesini sağlar.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini önler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler.
 • Çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırır.
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.

 

İSG Ölçümü Yönetmeliği Nedir?

İSG ölçümü ile ilgili yasal düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu yönetmeliklerde, hangi işyerlerinde hangi etkenlerin ölçülmesi gerektiği, ölçüm sıklığı ve yöntemleri gibi konularda bilgiler yer almaktadır.

İSG Ölçümünün Faydaları:

 • İşyerinde bulunan riskleri belirler.
 • Gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini korur.
 • Meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
 • İş kazalarını önler.
 • Üretkenliği artırır.

Erk Çelik, işyerlerinde İSG ölçümü ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Uzman kadromuz ve modern ekipmanlarımız ile işyerinizdeki riskleri belirlemenize ve gerekli önlemleri almanıza yardımcı oluyoruz.

İSG ölçümü ile ilgili daha fazla bilgi için Erk Çelik ile iletişime geçebilirsiniz.

 Bir cevap yazın