İş Yerlerinde Yangın Güvenliği Nasıl Yapılmalıdır ?

İş Yerlerinde Yangının Çıkış Sebepleri Nelerdir?

Yangın, her iş yerinde karşılaşılabilecek en büyük tehlikelerden biridir. Can ve mal kaybına yol açabilen yangınlar, işletmenin faaliyetlerini de sekteye uğratabilir. Bu nedenle, İSG kapsamında yangın önleme ve söndürme prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması hayati önem taşımaktadır.

İş yerlerinde yangına neden olabilecek bazı başlıca etkenler şunlardır:

 • Elektrik tesisatı arızaları: Kablo döşeme hataları, aşırı yüklenme, priz ve anahtar arızaları gibi elektrik tesisatı problemleri yangına yol açabilir.
 • Yanlış veya ihmalli kullanım: Ateşli ve yanıcı maddelerin yanlış veya ihmalli kullanımı, sigara izmaritleri, atık kağıt ve tekstil ürünleri gibi yanıcı maddelerin birikmesi yangın riskini artırır.
 • Isınma ve havalandırma sistemleri: Arızalı veya yetersiz ısıtma ve havalandırma sistemleri, baca ve tesisatlarda tıkanıklıklar yangın tehlikesi oluşturabilir.
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler: Aseton, benzin, gaz gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması yangın riskini artırır.
 • Yangın söndürme ekipmanlarının eksikliği veya arızalı olması: Yangın söndürme sistemlerinin ve ekipmanlarının eksik veya arızalı olması yangınla mücadeleyi zorlaştırır.

Yangın Sınıfları Nelerdir?

Yangınlar, yanan malzemenin türüne göre farklı sınıflara ayrılır. Bu sınıflandırma, yangının söndürülmesi için en uygun yöntemin belirlenmesine yardımcı olur.

En yaygın yangın sınıfları şunlardır:

A Sınıfı Yangınlar: Katı maddelerin yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tür yangınlarda genellikle su veya köpük söndürücüler kullanılır.

B Sınıfı Yangınlar: Yanıcı sıvıların yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tür yangınlarda köpük veya kuru kimyasal söndürücüler kullanılır.

C Sınıfı Yangınlar: Gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tür yangınlarda özel gaz söndürücüler kullanılır.

D Sınıfı Yangınlar: Yanıcı metallerin yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tür yangınlarda özel toz söndürücüler kullanılır.

F Sınıfı Yangınlar: Pişirme yağlarının yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tür yangınlarda özel yangın söndürme sistemleri kullanılır.

 

Daha az yaygın olan bazı yangın sınıfları da vardır:

K Sınıfı Yangınlar: Yağ ve gres yangınlarıdır.

M Sınıfı Yangınlar: Metal alaşımlarının yanması ile oluşan yangınlardır.

Yangın sınıfları, yangın söndürme ekipmanlarının ve prosedürlerinin seçiminde önemli bir faktördür. Doğru yangın söndürücünün kullanılmaması, yangının daha da büyümesine ve daha fazla hasara neden olabilir.

 

Yangınlardan korunmak için alınması gereken önlemler

 • Yangın risk değerlendirmesi ve planı oluşturulması: İşyerinin yangın riskleri belirlenmeli ve bu risklere karşı bir plan oluşturulmalıdır.
 • Yangın söndürme sistemlerinin kurulması ve bakımı: Yangın söndürme sistemleri (sprinkler, otomatik söndürme sistemleri) kurulmalı ve düzenli olarak bakımı yapılmalıdır.
 • Yangın söndürme ekipmanlarının temini: Yangın sınıflarına uygun yangın söndürme ekipmanları (yangın söndürme tüpleri, kum kovası, yangın battaniyesi) temin edilmeli ve belirgin yerlere yerleştirilmelidir.
 • Personel eğitimi: Personel, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve acil durum tahliye prosedürleri konusunda eğitim almalıdır.
 • Yangın tatbikatları: Düzenli olarak yangın tatbikatları yapılmalı ve personelin tahliye planına uyumu sağlanmalıdır.
 • Sigara içme yasağı: İşyerinde sigara içilmesine izin verilmemelidir.
 • Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması: Yanıcı ve patlayıcı maddeler uygun şekilde depolanmalı ve işaretlenmelidir.
 • Elektrik tesisatının kontrolü: Elektrik tesisatı periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır.
 • Temizlik ve düzen: İşyeri düzenli ve temiz tutulmalı, yanıcı atıklar uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Erk Çelik, iş yerlerinde yangın güvenliği konusunda uzman bir firmadır. Yangın risk değerlendirmesi ve planı oluşturma, yangın söndürme sistemleri kurulumu ve bakımı, personel eğitimi ve yangın tatbikatları gibi konularda Erk Çelik’ten danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 Bir cevap yazın