İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Ülkemizde her şey kanunlarla belirlenmez. Kanunlar genel çerçeveyi çizer. Buna göre yönetmelikler çıkar ve bu yönetmelikler de ince ayrıntıları bildirir. Bu yönetmeliklerden birisi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olarak karşımıza çıkar.

Yönetmeliğin Kapsamı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği iş yerlerindeki ekipmanların kullanılması sırasında uyulması gereken şartları belirtmektedir. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren iş yerlerinin tamamını kapsamaktadır. Bunun yanında ADR, IRD, IMDG gibi sözleşmeler ile düzenlenen ekipmanları kapsamaz. Yönetmelik hem işçilerin hem de iş verenlerin uyması gereken kuralları ele alır.

Yönetmelik Kapsamında Yapılacaklar

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde yapılması gerekenler;

  • İş yerlerinde yer alan elektrik tesisatı, yüksek gerilim ve akım hatları, iş ekipmanları, iş yerinde alan diğer tesisatların bakım ve kontörlünün sağlanmasını gerektirir. Bu kontroller iş veren tarafından yapılmalıdır. Bir sorun olduğu tespit edilen kısımlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Varsa onarımları yaptırılmalıdır.
  • Bakım gerektiren iş aletleri ve araçlar varsa bunların bakımları düzenli olarak sağlanmalıdır.
  • İş makinesi ve vinç gibi ekipmanların bakımları zamanında yaptırılmalıdır. Bunların yük kolu, gövdesi gibi kısımlarda meydana gelen sorunlar ve arızalar giderilmelidir.
  • İş yerindeki ekipmanların ve güvenlik araçlarının periyodik kontrolleri ilgili kuruluşlarca yapılmalıdır. Bu sonuçlar ıslak imzalı olarak iş verene verilmelidir. İş veren de bu belgeyi saklamalıdır.
  • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların periyodik kontrolü ilgili kurumlara yaptırılmalıdır. Bunun yanında bu tür ekipmanların kurumları da yetkili kişilerce yapılmalıdır.
  • Bunun yanında iş veren, işçilerine kullanılacak olan ekipmanlar hakkında önden bilgi vermelidir. Güvenliği tehlikeye düşürecek durumları işçilerine bildirmelidir.
  • İşçiler de bu eğitimleri ve uyarıları dikkate almalıdır Çalışması sırasında verilen eğitimleri ve uyarıları göz önüne alarak çalışmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında verilen tüm maddelere iş verenler de işçiler de uymak zorundadır. Aksi halde bir denetim sırasında veya bir şikâyet durumunda cezai işlemler uygulanabilir. Denetimler sırasında sorun yaşamamak için tüm önlemler alınmalı, tüm bakımlar yaptırılmalı ve gerekli eğitimler verilmelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Hakkında Daha detaylı bilgi almak için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18318&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 inceleyebilirsiniz.Bir cevap yazın