6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Anayasal bir ülke olarak tüm iş ve işçiler de kanunlarla düzenlenen hak ve sorumluluklara tabiidir. Bu kanunlardan birisi de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olarak karşımıza çıkar. Bu kanun yapılan işteki güvenliğini korumayı amaçlar. İşçilerin, yaptıkları iş sırasında herhangi bir kaza geçirmemelerini, geçirseler bile gerekli güvenlik önlemlerin alınmış olmasını sağlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nedir diye bakacak olursak temelde kamu ve özel sektörde çalışan herkes için geçerli olan bir kanundur. Bir iş yerinde alınacak güvenlik önlemlerinden uyulacak güvenlik konularına kadar birçok maddeyi barındırır. Kanun iş verenlere de işçilere de belli sorumluluklar vermektedir.

İşçi ve İş Verenin Sorumlulukları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işçi ve iş verene belli sorumluluklar vermektedir. Bunlar;

 

İş Verenin Genel Sorumlulukları;

  • İş yerinde risk değerlendirmesi yapar veya ilgili kurumlara yaptırır. İşçilerin başına gelebilecek olası durumlar baştan tespit edilir. İş sağlığını tehlikeye atabilecek ekipmanlar veya durumlar tespit edilir.
  • İş yerindeki güvenlik kurallarına uyup, uyulmadığını denetler. Uymayanlara gerekli eğitimi verdirir veya uyarıları yapar. Gerekli yerlere gerekli olan uyarıların asılmasını sağlar.
  • İş güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir unsur varsa bunun ortadan giderir veya gidermesi için gerekli firmalar ile iletişime geçer.
  • Çalışanların çalıştığı ortamda hayati tehlike oluşturacak unsurları tespit eder ve bu unsurları ortadan kaldırır.
  • Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi ve gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. Bunu gerek hizmet içi eğitimler ile gerekse de dışarıdan alacağı bir eğitim hizmeti ile yaptırır.
  • İşçilere gerekli olan güvenlik ekipmanlarını sağlar. Kask, baret gibi ekipmanları tedarik eder.
  • Yangın tüpü gibi acil durumlarda gerekli olan cihazları temin eder. Bu tür araçların bakımlarını zamanında yaptırır. Çalışması problemli olan araçların değişimini veya tamiratını sağlar.

 

İşçinin Sorumlulukları;

İş veren kadar işçinin de sorumlulukları bulunmaktadır. İşçinin temel sorumluluğu verilen uyarılara dikkat etmek ve güvenlik araçlarını kullanmaktadır. İş verenin sağladığı tüm güvenlik araçlarını kullanması gerekir. Bunun yanında verilen eğitimlerdeki ve uyarılardaki bilgileri dikkate almalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu incelemek için : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6331.pdf Bir cevap yazın