6×36 çelik öz çelik halatlar galvaniz ve siyah olarak satışı yapılmaktadır.6×19 grubuna göre daha yumuşak yapıya sahiptir.

Halatın içinde 6 kol ve her bir kolda 36 tane tel vardır. 6×36 Çelik Öz halat olmasının sebebi de bu tellerin her birinin çelik olmasıdır.

Çelik öz halatın dayanıklılığı bir çok halata göre daha iyidir. 6×36 çelik öz halat kesici bir alet tarafından zarar görmediği sürece halat hemen yıpranmaz. 6×36 halattan sapan da yapılabilir.

EN 12385-4

6x36WS = 6x[1+7+(7+7)+14]

IWRC / ÇÖ

Teklif - Bilgi Al